Vahingonkorvaus - esimerkkitapauksia - Lakiluotsit

Tutustu hoitamiimme lapsen huolto ja tapaamisoikeuden esimerkkitapauksiin tästä.

Vahingonkorvaus – esimerkkitapauksia

Etu

Vastaamme yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin nopeasti

Etu

Hoidamme toimeksiannot ripeästi ja kohtuullisin kustannuksin

Etu

Kokenut, ammattitaitoinen ja palveleva henkilöstö

Ryhmähenkivakuutuksen ottamatta jättänyt vaikeavammainen työnantaja oli velvollinen korvaamaan kuolleen työntekijän oikeudenomistajalle saamatta jääneestä henkivakuutuskorvauksesta aiheutuneen vahingon KKO 2022:22

Lakiluotsit avusti vaikeavammaista B:tä joka oli toiminut henkilökohtaisen avustajansa työnantajana. B ei ollut ottanut avustajaansa X:ää varten työntekijäin ryhmähenkivakuutusta, mihin hänellä Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n (Heta-liitto) jäsenenä olisi ollut velvollisuus henkilökohtaisia avustajia koskevan valtakunnallisen työehtosopimuksen perusteella. X oli kuollut noin yhdeksän kuukautta työsuhteen päättymisen jälkeen.

Korvausvaatimusta arvioitiin työsopimuslain 12 luvun 1 §:n 1 momentin nojalla. B ei näyttänyt menetelleensä työnantajana huolellisesti sillä perusteella, että jättäessään vakuutuksen ottamatta hän oli toiminut kaupungilta saamaansa ohjeen mukaisesti. Työnantajan korvausvelvollisuutta työntekijälle ei voitu kohtuullistaa. B velvoitettiin suorittamaan A:n vaatima vahingonkorvaus.

Vähemmistöön jääneet (äänestys 3-2) katsoivat, että B on osoittanut noudattaneensa sellaista huolellisuutta, jota hänen asemassaan olevalta voidaan kohtuudella odottaa, vaikka hän ei ole noudattanut häntä sitovan työehtosopimuksen määräystä. Hänen laiminlyöntinsä on kuitenkin katsottava johtuneen kaupungin hänelle antamasta virheellisestä ohjauksesta. On pidettävä uskottavana, että B olisi ottanut henkilökohtaista avustajaansa, eli A:n äitiä, varten työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen, jos hän olisi saanut kaupungilta asianmukaisen ohjauksen.

Kaupunki oli laiminlyödessään vammaispalvelulain mukaisen velvollisuutensa ohjata vaikeavammaista työnantajaa työnantajan ryhmähenkivakuutuksen ottamisessa aiheuttanut taloudellisena vahinkona henkivakuutuskorvauksen menetyksen KKO 2022:21

Korkein oikeus katsoi, että kaupunki oli käyttänyt julkista valtaa antaessaan B:lle ohjeen ryhmähenkivakuutuksen ottamisesta ja että kaupunki ei ollut noudattanut julkisen vallan käytölle kohtuudella asetettavia vaatimuksia, kun se oli laiminlyönyt muuttaa ohjetta uuden työehtosopimuksen voimaantulon johdosta ja ilmoittaa muutoksesta B:lle. Kaupunki velvoitettiin korvaamaan työntekijän oikeudenomistajalle saamatta jäänyt vakuutuskorvaus.

Miten voimme auttaa?

Voit ottaa yhteyttä meihin, kysyä asiaasi tai pyytää hinta-arviota ilman että se velvoittaa sinua mihinkään.

    Lakiluotsit käyttää lomakkeen tietoja yhteydenottoa/hinta-arviota varten. Lisätietoja saatte asiakaspalvelustamme numerosta 014 411 0000.

    Lakiluotsit Oy © 2024