Edunvalvontavaltuutus - Edunvalvontavaltakirja - Lakiluotsit

Tutustu hoitamiimme lapsen huolto ja tapaamisoikeuden esimerkkitapauksiin tästä.

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvonnassa ei ole kysymys kuolemasta vaan tilanteesta, jossa ei pysty itse huolehtimaan omista asioistaan. Valtuutus kannattaa tehdä, jos on esimerkiksi suunnitellut antavansa lahjoja lapsenlapsilleen.

Soita 014 411 0000

Etu

Vastaamme yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin nopeasti

Etu

Hoidamme toimeksiannot ripeästi ja kohtuullisin kustannuksin

Etu

Kokenut, ammattitaitoinen ja palveleva henkilöstö

Edunvalvontavaltuutus on tarpeellinen jokaiselle

Tekemällä edunvalvontavaltuutuksen henkilö voi jo etukäteisesti järjestää asioidensa hoidon myöhemmän sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen tai muun vastaavan syyn varalta, jonka vuoksi hän tulee kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan maistraatin vahvistuksella vasta silloin, jos valtuuttajan toimintakyky on edellä mainituin tavoin heikentynyt.

Miten valtuutus tehdään?

Edunvalvontavaltuutus tehdään edunvalvontavaltakirjalla, jonka muoto ja tietyiltä osin sisältökin on hyvin tarkasti laissa säännelty. Edunvalvontavaltakirja on tehtävä kirjallisesti. Lisäksi kahden esteettömän todistajan on oltava samanaikaisesti läsnä valtuuttajan allekirjoittaessa edunvalvontavaltakirjan ja todistettava se allekirjoituksillaan.

Valtuuttajalta edellytetään täysi-ikäisyyttä ja sitä, että hän kykenee ymmärtämään valtuutuksen merkityksen.

Edunvalvontavaltakirjan on aina sisällettävä vähintään seuraavat asiat:

1) valtuuttamistarkoitus,

2) valtuutuksen sisältö eli asiat, joiden hoitamista valtuutus koskee,

3) valtuuttajan ja valtuutetun/valtuutettujen tiedot sekä

4) määräys, jonka mukaan valtuutus tulee voimaan siinä tapauksessa, että valtuuttaja tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.

Muilta osin valtuuttaja voi hyvin pitkälti määritellä itse edunvalvontavaltuutuksen sisällön. Valtuutuksen sisältö voi kattaa valtuuttajan talouteen ja henkilöön liittyvät asiat yleisluontoisesti tai se voidaan tehdä esimerkiksi vain yksittäistä oikeustointa varten. Mikäli valtuutus on yleisluontoinen, se oikeuttaa valtuutetun huolehtimaan kaikista valtuuttajan asioista, paitsi kiinteän omaisuuden myymisestä tai panttaamisesta ja valtuuttajan omaisuuden lahjoittamisesta. Nämä edellyttävät erityistä mainintaa edunvalvontavaltakirjassa. Valtuuttaja valitsee itse henkilön tai henkilöt, jotka haluaa valtuuttaa tehtävään. Lisäksi valtuuttaja voi nimetä yhden tai useamman varavaltuutetun ja toissijaisen valtuutetun

Tee edunvalvontavaltuus heti

Valtuutuksen voi tehdä tänään, ja sen voi muuttaa ylihuomenna. On parempi, että on voimassa oleva asiakirja kuin että miettii sitä, miten sen tekisi.

Painottamme, että edunvalvontavaltakirja on tärkeä asiakirja valtuuttajan tulevaisuuden kannalta. Laki edunvalvontavaltuutuksesta jättää valtuuttajalle paljon harkinnanvaraa sen suhteen, millaisia määräyksiä valtakirjaan otetaan. Tämä korostuu tilanteissa, joissa valtuuttaja haluaa antaa valtuutetulle mahdollisimman laajat valtuudet tai kysymys on tilanteesta, jossa valtuuttaja harjoittaa elinkeinotoimintaa tai on yrittäjä.

Virheet ja puutteet valtakirjan laatimisessa voivat pahimmillaan johtaa siihen, että valtakirjaa ei voida vahvistaa tai että valtuuttajan asioita ei muusta syystä voida asianmukaisesti hoitaa valtakirjan nojalla. Tämän vuoksi on tärkeää, että valtakirjan laatija tutustuu riittävällä tavalla lakiin edunvalvontavaltuutuksesta, ja siitä kirjoitettuun, ennen valtakirjan laatimista.

On myös erityisen suositeltavaa, että valtakirjan laatimisessa käytetään apuna asiantuntijaamme.

Perusmuotoisen edunvalvontavaltuuksen laadinta maksaa Lakiluotseilla 372 euroa.

Jätä soittopyyntö

Lakiluotsit käyttää yhteystietoja ainoastaan yhteydenottoon. Lisätietoja saatte asiakaspalvelusta 014 411 0000.  Miten voimme auttaa?

  Voit ottaa yhteyttä meihin, kysyä asiaasi tai pyytää hinta-arviota ilman että se velvoittaa sinua mihinkään.

   Lakiluotsit käyttää lomakkeen tietoja yhteydenottoa/hinta-arviota varten. Lisätietoja saatte asiakaspalvelustamme numerosta 014 411 0000.

   Edunvalvonta­valtuutus­asioissa sinua palvelee

   Sähköinen ajanvaraus

   varaa aika

   Varaa aika edunvalvontavaltuutuksen tekemiseen tai siitä neuvotteluun »

   Lakiluotsit Oy © 2024