Perinnönjako, testamentti & avioehtosopimus - Lakiluotsit Oy

Tutustu hoitamiimme lapsen huolto ja tapaamisoikeuden esimerkkitapauksiin tästä.

Perinnönjako, avioehtosopimus ja testamentti

Lakiluotseilla on lähes 30 vuoden kokemus perintöoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisesta.

Soita 014 411 0000

Etu

Vastaamme yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin nopeasti

Etu

Hoidamme toimeksiannot ripeästi ja kohtuullisin kustannuksin

Etu

Kokenut, ammattitaitoinen ja palveleva henkilöstö

Hoidamme hankalimmatkin perintöasiat

Laadimme testamentit, hoidamme perunkirjoitukset sekä kuolinpesän selvityksiä ja perinnönjakoja. Meillä on laaja kokemus myös erilaisista perintöoikeuteen liittyvistä oikeusprosesseista kuten testamentin moitekanteista ja lakiosan täydennyskanteista sekä perinnönjaon ja osituksen moitteista.

Testamenttien, perukirjojen sekä ositus- ja perinnönjakosopimusten vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen ja niillä on erilaisia verovaikutuksia. On tärkeää, että asiakirjat on mietitty loppuun asti ja laadittu asiantuntevasti. Toimistomme asiantuntijat ovat kokeneita ottamaan huomioon myös perintöoikeuteen liittyvän verosuunnittelun.

Varatuomari Mikael Juujärvi on toiminut kuolinpesien pesänjakajana ja pesänselvittäjänä perinnönjaoissa useita satoja kertoja. Kokemuksemme mukaan ihmiset odottavat liian pitkään, että perinnönjaossa päästään keskenään sopimukseen. Usein henkilösuhteet voivat tulehtua ja tällöin asiat menevät solmuun. Mitä kauemmin asian kanssa viivytellään, sitä vaikeampaa on ratkaista perintöoikeudelliset ongelmat. Haastavassa perintöoikeustilanteessa on tärkeää ottaa pikimmiten yhteyttä ulkopuoliseen asiantuntijaan, joka hoitaa asian.

Jätä soittopyyntö

Lakiluotsit käyttää yhteystietoja ainoastaan yhteydenottoon. Lisätietoja saatte asiakaspalvelusta 014 411 0000.  Laadi testamentti ajoissa

  Hyvissä ajoin laaditussa testamentissa voidaan ottaa huomioon vaihtelevat elämäntilanteet ennakoivasti ja suunnitellusti. Yllättäviä tilanteita voi tulla jo nuorillekin ja erityisesti nuorissa perheissä moni vaikea tilanne olisi ollut vältettävissä testamentilla. Testamentilla voidaan myös varautua  kuoleman kautta tapahtuviin yritysten sukupolvenvaihdoksiin. Testamentin toimeenpanijamääräyksellä voit varmistaa perintösi jakamisen testamentin määräysten mukaisesti. Testamentin toimeenpanijalla on pesänselvittäjän valtuudet. Laadimmeko teille toiveittenne mukaisen pätevän testamentin?

  Testamentin moite

  Testamentin moite tulee kysymykseen tilanteisssa, joissa testamentin tekemisessä ei ole noudatettu laissa säädettyjä muotoa tai testaattori on pakotettu tekemään testamentti.  Kysymykseen voi tulla myös tilanne jossa  testamentin tekijän sielun- tai mielentoiminnan häiriö on  vaikuttanut hänen tahdonmuodostukseensa. Sairaus on voinut estää testamentin tekijää ymmärtämästä tekemänsä testamentin sisältöä tai luonnetta kokonaisuudessaan.  Näissä tilanteissa testamentin moitekanne on syytä nostaa.

   

  Testamentti julistettiin pätemättömäksi

  Käräjäoikeudessa päämiehemme moitti testamenttia silllä perusteella , että hänen isänsä tekemä testamentti on pätemätön, koska sen tekemiseen on vaikuttanut testamentintekijän sairaudesta johtuva sieluntoiminnan häiriö. Testamenttia  rasitti myös tahdonmuodostusta koskeva virhe kun testamentin saaja oli taivutettu tekemään testamentti käyttämällä väärin hänen ymmärtämättömyyttä, tahdonheikkouttaan ja hänestä riippuvaista asemaa eikä testamentti vastannut testamentin tekijän tahtoa.  Testaattori  oli  puoli vuotta ennen testamentin tekemistä laadituttanut omassa kodissaan allekirjoittamansa asiakirjan, jossa hän oli ilmoittanut kumoavansa mahdolliset aiemmat  paperit. Asiakirjassa hän oli määrännyt kiinteistön jakamisesta hänen jälkeensä. 

  Käräjäoikeus totesi, että perintökaaren esitöiden mukaan vähäinenkin vieras tahto testamentissa voi vaikuttaa sen pätevyyteen. Myös sellainen vaikuttaminen, jota ei ole pidettävä pakottamisen ja uhkauksena. Vaikka todistajien tehtävänä on varmistua siitä, että testaattori ilmaisee vapaan tahtonsa, testamenttiklausuuliin ei sisälly  varmistamista, ettei testaattoria ole taivuteltu. Taivuttelu liittyy läheisesti tahdonheikkouteen. Tahdonheikkous pitää sisällään alttiuden ulkopuolisille vaikutteille, Huomioon tätä alttiutta harkittaessa tulee ottaa testamenttaajan ikä, terveys, sielullinen tila ja suhde taivuttelijaan. Käräjäoikeus katsoi testaattorin olleen erityisen altis taivuttelulle terveydentilansa lääkityksensä, riippuvuussuhteensa testamentin saajaan ja henkilökohtaisten luonteenpiirteidensä vuoksi. Taivuttelua vastaan puhui se, että testamentin saajan nimeämien todistajien mukaan testaattorilla ja testamentin saajalla oli ollut samanlainen arvomaailma ja he eivät ole ihmetelleet testamenttia vaan ovat pitäneet sitä luonnollisena.  Käräjäoikeus katsoi, että testamentin saajan tahdon ja testamentin sisällön osalta oli olemassa selkeä yhteys. Taivuttelua ilmensi  testaattorin riippuvainen asema testamentin tekijästä ja hänen toiminta testaattorin ystäväpiirin rajoittamiseksi ja  toimet testamentin tekemiseksi. 

  Käräjäoikeuden johtopäätös oli se, että testamentin saaja oli  taivutellut testaattorin tekemään testamentin hyväkseen. Testamentti julistettiin pätemättömäksi ja testamentin saajana oleva vastaaja velvoitettiin korvaamaan moittijan oikeudenkäyntikulut. Hovioikeus, jonne testamentin saaja valitti, ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

  Avioehtosopimus

  Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti. Se on päivättävä ja molempien aviopuolisoiden on allekirjoitettava se. Lisäksi kahden esteettömän henkilön on todistettava se allekirjoituksillaan oikeaksi. Tiesitkö, että avioehtosopimuksen voi tehdä myös niin, että se on voimassa vain esimerkiksi avioerotilanteessa, mutta ei avioliiton päättyessä toisen kuolemaan.  Ota yhteyttä toimistoomme niin selvitämme asian.

  Miten voimme auttaa?

  Voit ottaa yhteyttä meihin, kysyä asiaasi tai pyytää hinta-arviota ilman että se velvoittaa sinua mihinkään.

   Lakiluotsit käyttää lomakkeen tietoja yhteydenottoa/hinta-arviota varten. Lisätietoja saatte asiakaspalvelustamme numerosta 014 411 0000.

   Perintöasiasioissa sinua palvelee

   Sähköinen ajanvaraus

   varaa aika

   Varaa aika asiantuntijoillemme! »

   Lakiluotsit Oy © 2024