Yhtiöoikeus - Lakiluotsit

Tutustu hoitamiimme lapsen huolto ja tapaamisoikeuden esimerkkitapauksiin tästä.

Yhtiöoikeus

Menestyneet yritykset ovat ensi askelista lähtien järjestäneet riskienhallintansa. Tällä on yrityksen arvoa kasvattava vaikutus pitkällä aikavälillä.

Soita 014 411 0000

Etu

Vastaamme yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin nopeasti

Etu

Hoidamme toimeksiannot ripeästi ja kohtuullisin kustannuksin

Etu

Kokenut, ammattitaitoinen ja palveleva henkilöstö

Yrityksen sopimukset

Osakeyhtiön perustamisvaiheessa tulee laadittavaksi lakisääteisesti perustamissopimus, sekä yhtiöjärjestys.

Usein perustamisvaiheessa laaditaan myös: 

1

osakassopimus kannattaa tehdä aina, kun yhtiössä on kaksi tai useampi omistajaa. Käytännössä se on sopimusasiakirja, jonka kaikki osakkaat allekirjoittavat. Laatimisessa kannattaa käyttää alusta lukien apuna yritysjuridiikkaan perehtynyttä asiantuntijaa. Vähintäänkin on syytä pyytää juristia viilaamaan jo luonnosteltu sopimus juridisesti viimeisteltyyn kuntoon.

2

johtajasopimus tehdään toimitusjohtajan  tai vastaavassa asemassa olevan vastuuhenkilön  kanssa. Tällaisessa asemassa oleviin ei  pääsääntöisesti sovelleta työsopimuslakia eikä myöskään tästä johtuen työaikalakia tai vuosilomalakia, mutta muun muassa työajasta, vuosilomista ja sairausajan palkasta voidaan erikseen kuitenkin sopimuksella sopia.

3

työsopimus on vapaamuotoinen työnantajaa ja työntekijää sitova sopimus. Työsopimuksella sovittavia asioita rajoittavat kuitenkin muun muassa työsopimuslain, työaikalain ja vuosilomalain säännökset, jotka työnantajan tulee ottaa huomioon. Kaikista ei pakottavista työsopimuslain määräyksistä voidaan sopimukselle pääsääntöisesti poiketa.

4

toimitusehdot laaditaan tilanteissa, joissa halutaan paremmin huomioida alan erityispiirteet ja selkeyttää sopimista sekä palvelujen tilaajan että toimittajan näkökulmasta.Omia sopimusehtoja käyttämällä helpotetaan sopimista ja ennalta ehkäistään ristiriitojen syntymistä.

5

yhteistyösopimuksilla pyritään minimoimaan riskejä ja vastuuta, silloin kun hankkeesta on vastuussa useampi taho.  Yhteistyösopimus sisältää usein ominaisuuksia eri sopimustyypeistä. Yhteistyösopimuksia ei ole selkeästi määritelty voimassa olevassa laissa, joten sopimuksiin sovelletaan yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita.

Yhtiöoikeudelliset riidat

Hoidamme yhtiöoikeudellisia riita-asioita.

Tilanteessa jossa osakas harkitsee yhtiökokouksen päätöksen moittimista kannattaa kääntyä toimistomme puoleen. Myös yhtiön hallintoon kuuluvat erimielisyydet voivat johtaa siihen, että asiantuntija-apu on tarpeen.

Hoidamme myös yhtiöoikeudellisia lunastusriitoja. 

Miten voimme auttaa?

Voit ottaa yhteyttä meihin, kysyä asiaasi tai pyytää hinta-arviota ilman että se velvoittaa sinua mihinkään.

  Lakiluotsit käyttää lomakkeen tietoja yhteydenottoa/hinta-arviota varten. Lisätietoja saatte asiakaspalvelustamme numerosta 014 411 0000.

  Yhtiöoikeusasioissa sinua palvelee

  Sähköinen ajanvaraus

  varaa aika

  Varaa aika asiantuntijoillemme! »

  Lakiluotsit Oy © 2024