Lakiluotsit – vakaalla väylällä jo 20 vuotta

Kantavana ajatuksenamme on auttaa asiakkaitamme turvaamaan oikeutetut etunsa. Tartumme asiaan tehokkaasi- kehuvat meitä ripeiksi.

Autamme yrityksiä organisoimaan ja tehostamaan liiketoimintaansa lainopillisen neuvonnan avulla. Yhteistyö asiakkaiden kanssa perustuu luottamuksellisiin asiakassuhteisiin sekä kokeneeseen ja ammattitaitoiseen henkilöstöömme.

Yhtiön toiminta-ajatuksena on hoitaa toimeksiannot myös nopeasti, mutta kohtuullisin kustannuksin. Asiakkaat ovat todenneet toimiston tarjoamat palvelut kilpailukykyisiksi. Lakiluotsit Oy noudattaa hyvää asianajotapaa sekä eettisesti kestäviä periaatteita. Toimistomme oikeudenkäyntiavustajat ovat oikeuskanslerin ja  Suomen Asianajoliiton yhdeydessä toimivan valvontalautakunnan  (asianajajista annetun lain 6 a §:n 1 momentissa tarkoitetun valvontalautakunnan) ja  oikeudenkäyntiavustajalautakunnan valvonnan alainen toimiessaan oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävissä

Toimistomme palveluksessa on sekä juridisen että kaupallisen koulutuksen saaneita. Jatkuva koulutus takaa osaamisemme myös vaativissa juridis-taloudellisissa asioissa.

Varatuomari Mikael Juujärvi               yhteystiedot

Valmistuin oikeustieteellisestä 22 vuotiaana. Suoritin valmistumiseni jälkeen asepalvelukseni vuonna 1990 ja sitä kautta jäin töihin puolustusvoimiin sotilaslakimieheksi. Viimeksi toimin Ilmavoimien Esikunnassa Jyväskylässä.

25 vuotiaana menin auskultoimaan  Jyväskylän kihlakunnanoikeuteen. Sain tuomarin virkaan säädetyn kelpoisuuden ja varatuomarin arvon.  Tuomarin virkaan säädetyn kelpoisuuden ja varatuomarin arvon myötä minulla on lupa sekä valmiudet esiintyä oikeudessa. Kun velkajärjestelylait  astuivat voimaan vuonna 1993, perustin Lakiluotsit Tiina-vaimoni kanssa.  Yli 20 vuotta oikeussaleista antaa näkemystä asioiden hoitoon.

  • Suorittanut ammattikorkeakoulun opettajan pätevyyden. Opettanut vuodesta 2002 alkaen Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa siviili- ja kauppaoikeuden kurssien lisäksi yhtiöoikeuden sekä perhe- ja perintöoikeuden kursseja

  • Lapuan hiippakunnan kurinpitoasiamies (1998->)

  • Keski-Suomen vaalipiirilautakunnan lainoppinut sihteeri

  • Lupa toimia oikeudenkäyntiavustajana

Varatuomari Antti Stenvall                  yhteystiedot

Tehtäväkenttänäni on erilaisten hakemus- riita- ja rikosasioihin liittyvien toimeksiantojen hoitaminen. Aiemmasta työhistoriasta johtuen vahvuusalueeni on erityisesti rikosprosessiin liittyvissä asioissa. Hoidan myös perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja sekä toimin avustavissa lakimiestehtävissä laajemmissa jutuissa.

Olen toiminut rikosprosessiin liittyvissä työtehtävissä vuodesta 2001 lukien. Oikeustieteen maisteriksi valmistuin vuonna 2013 ja varatuomarin arvonimi myönnettiin minulle vuonna 2015. Minulla on kokemusta myös syyttäjätehtävien hoitamisesta. Olen luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Lakiluotseilla olen toiminut 1.5.2016. alkaen.