Velkajärjestelyt

Olemme hoitaneet Suomen ensimmäisiä velkajärjestelytapauksia vuodesta 1993 lähtien, kun velkajärjestelylaki tuli voimaan.

Tähän mennessä olemme hoitaneet velkajärjestelyasioita yhteensä n. 1000 kpl. Olemme selvittäneet erittäin vaikeita tapauksia, joista alta löytyy muutama esimerkki jotka edenneet korkeimpaan oikeuteen saakka.

Yrityssaneeraus KKO 2002:104              Yksityishenkilön velkajärjestely  KKO 2012:61

Hallitsemme erityistilanteet – ongelmalliset ja haastavat hakemukset sekä tilanteet, joissa hakemus/maksuohjelma on riitautettu monilla eri perusteilla taikka hakemus on hylätty.  Tiedämme menettelytavat ja osaamme myös tilanteet joissa velkajärjestelyä haetaan hylkäyksen jälkeen uudelleen tai toiseen kertaan.  Olemme avustaneet yrittäjiä tilanteissa, joissa yritys on mennyt konkurssiin ja yrittäjä tarvitsee elämälleen uuden alun.

Velkajärjestelylaki muuttuu 1.1.2015 – uusi mahdollisuus pienyrittäjille velkajärjestelyyn. Yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien pääsy velkajärjestelyyn helpottuu ja heidän taloudellisen kokonaistilanteensa korjaaminen tulee mahdolliseksi velkajärjestelyssä. Velkajärjestelyn edellytyksiä ja esteitä koskevia säännöksiä muutetaan niin, että velkajärjestelyyn pääsy helpottuu myös eräissä muissa tapauksissa. Muutoksia tehdään muun muassa lisäsuoritusvelvollisuuteen, velallisen oikeuteen pitää vapaakuukausia ja asunnon säilyttämistä koskevaan säännökseen. Menettelyä yksinkertaistetaan

Ota heti yhteyttä niin katsotaan miten etenemme, arvio tilanteestasi ei maksa sinulle mitää !

Lähes poikkeuksetta tuomioistuimessa käsiteltävien tapausten hoitamiseen myönnetään julkinen oikeusapu. jolloin toimistomme kustannukset maksaa kokonaan tai osittain valtio.

Olemme hoitaneet myös suuren määrän vapaaehtoisia ratkaisuja velkojien kanssa.

Toimi näin

1) <Tulosta tästä > hakemusta ja vapaaehtoista menettelyä varten tarvittavat ohjeet ja asiakirjalista – hanki asiakirjat siihen saakka kun pystyt. Yrittäjien velkajärjestelyasioissa tarvitaan lisäksi seuraava selvitys

2) Ota yhteys toimistoomme 014-4110000 tai <sähköpostitse>. Otamme asiasi heti hoitoomme – kehuvat meitä ripeiksi