Vahingonkorvausasiat

Yksityishenkilö voi kärsiä vahinkoa sopimussuhteessa toisen osapuolen toiminnan tai laiminlyönnin seurauksena. Tyypillisiä tilanteita ovat esimerkiksi erimielisyydet, sopimusrikkomukset asunto- ja ajoneuvokaupoissa sekä erilaiset remonttiriidat.

Mikäli katsot kärsineesi vahinkoa sopimussuhteessa, me autamme vahingon määrän laskemisessa, neuvotteluissa vastapuolen kanssa ja viime kädessä tuomioistuinprosessissa. Jos sinuun on kohdistettu mielestäsi epäoikeutettu vahingonkorvausvaatimus, on lainopillinen apu sitäkin enemmän tarpeen.

Vahinkoa voi kärsiä myös sopimussuhteen ulkopuolella esimerkiski rikoksen johdosta tai muutoin ulkopuolisen aiheuttamana. Varatuomarimme arvioi mahdollisuutesi vahingonkorvauksiin ja vie asiaasi eteenpäin.  Oli kyseeessä sitten mikä vahinko tahansa, tiedämme  mitkä asiat ovat oleellisia päätösten kannalta ja minkälainen aineisto asiasta tulee esittää.  Olemme hoitaneet menestyksellisesti toivottomilta näyttäneitä tapauksia. Esimerkiksi tilanteet, joissa korvausvelvollinen on kiistänyt korvausvastuun lukuisilla eri perusteilla.

Vahingonkorvausasiat käsitellään riita-asioiden mukaisessa järjestyksessä eli yleisissä tuomioistuimissa. Rikosperusteisen asian ollessa kyseessä vahingonkorvausvaatimus voidaan esittää asian yhteydessä, eikä erillistä kannetta yleensä tarvitse nostaa, kun syyttäjä ajaa asiaa.

Vahinkoa kärsineen on siis nostettava korvauskanne, mikäli asiaa ei käsitellä rikosasian yhteydessä. Korvauskanne on pantava vireille yleisessä alioikeudessa määräajassa, jotta vahingon kärsijä voisi saada korvauksia. Kanne nostetaan vain silloin, kun vahingon aiheuttaja ei maksa korvauksia vapaaehtoisesti.

 

Oletko osallisena jossain seuraavissa asioissa:

  1. Rikosen uhri: yleensä oikeus vahingonkorvaukseen, myös kärsimyskorvaus tietyissä tapauksissa
  2. Työtapaturmat: olet vahingonkärsijänä työssä sattuneessa vahingossa
  3. Tie- ja piha-alueet: Jalankulkijana tai muuna alueen käyttäjänä ja kunnossapitolaimilyönnit
  4. Tieliikenne: liikennevahingot, joissa vakuutusyhtiö ei korvaa
  5. Tulipalot: joissa vakuutusyhtiö ei korvaa tai sovittelee korvausta
  6. Potilasvahingot

 

Toimi näin

1) Ota yhteys toimistoomme 014-4110000 tai yhteydenottolomakkeella

– jos kyseessä on rikosasia ja olet asianomistajana toimita meille haastehakemus/kirjallisen vaatimuksen toimittamispyyntö

– jos kyseessäon muunalainen vahinko kuvaile se missä ja miten vahinko on tullut/sattunut

-hanki valmiiksi asiaa käsittelevät asiakirjat ja mahdollsiet päätökset  ja muu aineisto

– kerro miltä osin on tyytymätön asiaa koskevaaan päätökseen tai tilanteeseen ja mitkä ovat sinun suoranaiset kulusi ja mitä kuluja sinulle vielä aiheutuu

– yhteydenotto ei velvoita sinua vielä mihinkään; toimeksiannosta sovimme kanssasi erikseen

 

 2) Sovi tapaamisesta kanssamme

– tilanteesi kartoitetaan korvausvastuun selvittämiseksi

– jatkotoimenpiteistä sovitaan yhdessä

– hankimme asiassa ehkä tarvittavat asiakirjat saatuamme siihen yksilöidyn valtakirjan