Potilasvahinko on kyseessä, jos

 

 • 1) Potilaalle on aiheutunut henkilövahinko.
  Henkilövahingolla tarkoitetaan sairautta, vammaa tai muuta objektiivisesti todettavissa olevaa terveydentilan tilapäistä tai pysyvää heikentymistä taikka kuolemaa

 

 • 2) Vahinko on aiheutunut potilaalle terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä.
  Terveyden- ja sairaanhoitoa on esim. sairaalassa, terveyskeskuksessa ja yksityisellä lääkäriasemalla annettu hoito. Myös sairaankuljetusta, näytteenottoa, kuntoutusta ja fysikaalista hoitoa sekä reseptilääkkeen toimittamista apteekista pidetään lain tarkoittamana terveyden- ja sairaanhoitona.Terveydenhuollon laitosten ulkopuolinen toiminta on lain piirissä, jos hoitoa on antanut terveydenhuollon ammattihenkilö  kuten esim. lääkäri, hammaslääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, koulutettu naprapaatti jne.Terveydenhuollon ammattihenkilöt on lueteltu Valviran kotisivuilla.

 

 • 3) Vahingoittuneen on oltava potilas eli tutkimuksen tai hoidon kohteena oleva henkilö.
  Myös tervettä lääketieteelliseen tutkimukseen osallistuvaa henkilöä sekä veren- tai kudoksenluovuttajaa pidetään potilasvahinkolain tarkoittamana potilaana.

 

 • 4) Vahinko on tapahtunut potilasvahinkolain voimassaoloaikana eli 1.5.1987 tai sen jälkeen.

 

 • 5) Vahinko on tapahtunut Suomen maantieteellisellä alueella.

Puoleemme kannattaa kääntyä 

 • potilasvahinkoasioissa ja niihin liittyvissä
 • vahingonkorvausasioissa

Potilasvahinko/ hermojuurivaurio.  Toimistomme hoiti asian, jossa julkisen teveydenhuollon asiakkaalle aiheutui selkäleikkauksessa hermojuurivaurio. Potilas ei kyennyt perussairaudestaan johtuvien rajoitteiden vuoksi palaamaan entiseen työhönsä, vaikka potilasvahinkoa ei olisi tapahtunutkaan. Päämiehemme vaati käräjäoikeudessa nostamassaan kanteeseen korvausta paitsi tilapäisestä ja pysyvästä haitasta niin myös tulojen ja elatuksen vähenemisestä. Käräjäoikeusessa kuultiin lääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja antaneita lääkäreistä, jotka kaikki oliva yksimielisä siitä, että leikkauksella, jossa vahinko tapahtui, voitiin parantaa potilaan oireita. Erimielisä he olivat siitä olisiko potilas, jos leikkaus olisi onnistunut, palata entiseen työhönsä vaiko ei ja siitä mikä on ollut leikkauksen tavoite. Käräjäoikeudessa asiassa saavutettiin sovinto ja kantajalle maksettiin korvaukset kaikista vaadituista seikoista. Käräjoikeus ratkaisi riitaiseksi jääneen ansiomenetyskorvauksen eikä hovioikeus muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

Toimi näin

1) Ota yhteys toimistoomme 014-4110000 tai yhteydenottolomakkeella ja toimita meille

– potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätös

– kerro hoitopaikat, joista on hankittavissa asiaan liittyvä selvitys esimerkiksi hoitopaikat, joissa komplikaation jälkihoito on tapahtunut

– kerro miltä osin on tyytymätön Potilasvakuutuskeskuksen päätökseen tai maksettuihin korvauksiin

– yhteydenotto ei velvoita sinua vielä mihinkään; toimeksiannosta sovimme kanssasi erikseen

 2) Sovi tapaamisesta kanssamme

– tilanteesi kartoitetaan korvausvastuun selvittämiseksi

– jatkotoimenpiteistä sovitaan yhdessä

– hankimme asiassa mahdollisesti tarvittavat potilasasiakirjat saatuamme siihen yksilöidyn valtakirjan