Oikeudenkäynti vaatii taitoa ja kykyä

Avustajalla on oltava säädetty kokemus ja  lupa

Toimeksiannon hoitamisesta huolehtii asiakkaaseen nähden vastuulakimies, joka on aina luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/211) kelpoisuusehdot täyttävä ja kyseisen lain tarkoittaman luvan saanut.  Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on oikeuskanslerin ja  Suomen Asianajoliiton yhdeydessä toimivan valvontalautakunnan (asianajajista annetun lain 6 a §:n 1 momentissa tarkoitetun valvontalautakunnan) ja  oikeudenkäyntiavustajalautakunnan valvonnan alainen  toimiessaan oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävissä.

 

Oikeudenkäyntitaito

Tyypillisesti oikeudenkäynnissä on  riitaa siitä, mitä on tapahtunut. Lisäksi ongelmana voi olla se miten lakia on tulkittava.

Totuuden selvittäminen voi olla mahdotonta, koska lähdeaineisto on niukkaa ja se voi olla myös  epäluotettavaa. Käytettävissä olevan aineiston perusteella kumpikin esitetty vaihtoehto voi olla mahdollinen.  Toimistomme juristeja epävarmat faktat eivät kuitenkaan pysäytä.

Tuomioistuin ei  tosiasiassa  ratkaise, miten asia ”oikeasti on” vaan se  arvioi, onko asianosainen näyttänyt riittävällä varmuudella toteen väitteen, josta hänellä on todistustaakka.

Avustajan on siis  kyettävä arvioimaan sen mitä asiassa on näytettävä ja millä.  Hänen on tunnettava, vetoamis- ja väittämistaakan jakautumissäännöt sekä osattava esittää vaatimuksensa tai väitteensä oikeassa tilanteessa.

Tehtävä erottelee jyvät akanoista. Väitämme, että tässä lajissa olemme todella hyviä!

Jos tarvitset ensiapua tai neuvoa lakiasiassasi, soita 014-4110000

Varaa aika

tai täytä yhteydenottolomake