Lapsen huolto ja huostaanotto sekä tapaamisoikeus ja elatusapu

Avustamme huolto- ja tapaamisoikeudellisissa asioissa, elatuspu- ja huostaanottoasioissa sekä tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa koskevissa riidoissa.

Olemme hoitaneet lukuisia lasten huostaanottojuttuja hallinto-oikeudessa sekä vaikeita huoltajuusriitoja käräjä- ja hovioikeuksissa ympäri Suomea. Olemme olleet mukana useissa asiantuntija avusteisissa ns Follo-sovittelumenettelyissä käräjäoikeuksissa.

Meillä on näihin asioihin liittyvää spesifiä asiantuntemusta. Tiedämme mitkä asiat merkitsevät päätöksen teossa ja miten lapsen etu aineellisen oikeuden normina ja toisaalta menettelyä ohjaavana normina vaikuttaa oikeudenkäyntimenettelyyn,

Olennaisilla asioilla eteneminen ratkaisee usein lopputuloksen – ja lapsen etu toteutuu.

Lastensuojelun käsikirja

Jos tarvitset ensiapua tai neuvoa lakiasiassasi, soita 014-4110000

Varaa aika

Tai täytä yhteydenottolomake