Asuntokauppariidan hoitaminen vaatii  kokemusta ja ammattitaitoa

Avustamme myyjää tai ostajaa kaikissa riita-asioissa, jotka johtuvat ostetun tai myydyn omakotitalon, mökin tai osakehuoneiston home- ja kosteusvaurioista sekä muista mahdollisista virheistä.

Kohde ei aina vastaa sitä, mitä myyjän ja ostajan kesken on sovittu. Kaupan kohteessa on tällöin virhe.

Ostaja on tietyissä tilanteissa oikeutettu saamaan myyjältä hinnanalennusta tai vahingonkorvausta tai molempia. Ostaja voi olla ääritapauksessa oikeutettu purkamaan koko kaupan. Myyjä ei kuitenkaan ole kaikissa tilanteissa velvollinen maksamaan ostajalle sen enempää hinnanalennusta kuin vahingonkorvausta saatikka suostumaan kaupan purkuun.

Näissä riidoissa  on tärkeää heti alkuun selvittää perustiedot rakentamisesta sekä erilaisista vauriomekanismeista.  Jutuissa korostuu luotettavan ja asiantuntevan näytön eli todistajien ja erilaisten lausuntojen merkitys, mikä lisää  lopputuloksen ennustettavuutta. Lähes poikkeuksetta on syytä turvautua puolueettomaan tavarantarkastajaan, jonka lausuntoa on vaikea riitauttaa.

Asuntokauppariidan menestyksellinen ajaminen vaatii lakimieheltä erittäin mittavaa kokemusta ja ammattitaitoa. Kuka tahansa ei pysty hoitamaan näitä riita-asioita.  Me osaamme ja pystymme.

Myyjän vastuu  Toimistomme hoiti asiaa, jossa omakotkiinteistön ostaja vaati kaupan purkamista ja toissijaisesti kauppanhinnan alennusta 84.300 euroa kiinteistökaupassa, joka oli tehty 228.000 euron kauppahinnalla.  Kauppakirjaan oli otettu kuntotarkastuksen jälkeen vastuunrajoituslauseke, joka ostajan mukaan ei kattanut kaikkia kiinteistössä myöhemmin paljastuneita virheitä, jotka osittain johtuivat ns valesokkelista. Ostaja vaatii vastuunrajoitusehdon sovittelua.  Rakennuksen ala- ja yläpohjasta sekä ulkoseinien alaosissa oli kosteus-, mikrobi- ja lahovauroita. Ilmavuotojen vuoksi mikrobien oli mahdollista päästä sisäilaan. Rakennuksessa olevien sienten ja sädesientenitiölle altistuminen aiheutti ostajien mukaan heille erityistä teveyshaittaa.  Ostajat olivat muuttaneet kiinteistöltä pois ja asuivat vuokra-asunnossa.  Kohteeseen oli tehty tavarantarkastus, jonka näyttöarvon myyjä kiisti.   Käräjäoikeus  vahvisti asiassa sovinnon, jossa myyjä suoritti ostajalle kertakaikkisena korvauksena 61.750 euroa.  Kantajan oikeudenkäyntikulut korvasi kotivakuutuksessa oleva oikeusturva vakuutus, josta korvattavaksi jäi 15 % omavastuuosuus.

Urakoitsijan vastuu Toimistomme hoiti asiaa, jossa rakennuttaja vaati käräjäoikeudessa urakoitsijalta rakennusvirheeseen vedoten vahingonkorvauksena 61.000 euroa. Urakoitsija kiisti vaatimukset perusteeltaan ja määrältään  ja vaati oikeutta vahvistamaan, että urakoitsijalla oli oikeus lähes 22.000 euron vastasaatavia maksamattomista laskuista. Tapauksessa oli kysymys rakennustyön laadusta ja mm kiinteistön arvon alentumisesta, joita koskeva vaatimus oli 30.000 euroa.  Tavarantarkastaja oli tehnyt tarkastuksen kiinteistöön ja antanut lausunnon. Asia eteni käräjäoikeudessa pääkäsittelyvaiheeseen ja ennen sovittua katselmusta asiassa päästiin sovintoon, jossa rakennuttaja korvasi rakentajalle kuluja 15.000 euroa. Osapuolet maksoivat oikeudenkäyntiukulunsa itse. Rakennuttajalla oli oikeusturvavakuutus, joka korvasi oikeudenkäyntikulut omavastuuosuudella vähennettynä.

 Toimi näin

1) Soita toimistoome 014-4110000 ja varaudu vastaamaan puhelimessa seuraaviin esittämiini kysymyksiin tai täytä yhteydenottolomake:

 • ostaja(t)
 • myyjä(t)
 • kiinteistön/asunnon sijaintipaikkakunta
 • kaupantekopäivä
 • kauppahinta
 • rakennusvuosi sekä mahdollinen peruskorjausvuosi
 • millaisin tiedoin kohde myytiin (tehtiinkö ennen kauppaa kuntotarkastus)?
 • mitä virheitä kaupan kohteesta on löytynyt?
 • millaisia tutkimuksia on suoritettu?
 • mitä vaatimuksia asiassa on esitetty?
 • onko Sinulla tai puolisollasi oikeusturvavakuutusta?
 • millaisia neuvotteluita asian tiimoilta on käyty?

2) Varaa aika alkuneuvotteluun, jossa selvitämme miten asiassasi olisi mahdollista edetä. Alkuneuvottelu ei velvoita sinua vielä mihinkään.

Varaa aika

 

Jätä meille yhteystietosi- otamme sinuun yhteyttä.