Category Archives: Avioliitto ja perh

Selvästi alle puolet ensimmäisistä avioliitoista päättyy avioeroon – avioehto voi olla tarpeen

Tilastokeskuksen mukaan selvästi alle puolet ensimmäisistä avioliitoista päättyy avioeroon

Todennäköisyys, että ensimmäinen avioliitto päättyy eroon, on pysynyt samalla tasolla viime vuosina. Vuoden 2014 avioeronneisuuden mukaan ensimmäinen avioliitto päättyy eroon 39 prosentin todennäköisyydellä.

Vuonna 2014 avioeroon päättyneitä avioliittoja, joissa kumpikin puolisoista oli ensimmäisessä avioliitossaan, oli 68 prosenttia kaikista avioeroista. Osuus pysyi ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 1990 vastaava prosenttiosuus oli vielä 80. Eroon päättyneitä avioliittoja, joissa liitto oli kummankin toinen, oli 11 prosenttia vuonna 2014.

Avioehtosopimuksen sisältö kannattaa aina miettiä hyvissä ajoin etukäteen – monesti jo ennen avioliiton solmimista. Perusteellisella suunnittelulla ymmärrätte mitä sopimuksesta seuraa ja sen, että sopimus varmasti soveltuu omaan tarkoitukseesi ja vastaa toiveitanne.

Suunnittelussa kannattaa huomioida:

1. Lähtökohtatilanne
Avaa puolisosi kanssa keskustelu mahdollisista tämän hetken tuloeroista ja onko tämä huomioitava avioehtosopimuksessa tai jollakin muulla asiakirjalla.

2. Tulevaisuuden muutokset
Miten hoidatte talousasianne, jos toinen jää kotiin lasten kanssa tai joutuu työttömäksi. Entä mitä tapahtuu sitten kun hän palaa opiskelemaan tai perustaa yrityksen.

3. Tavoitteet
Ketä tai mitä haluat avioehtosopimuksella turvata ? Missä tilanteissa haluat poissulkea avio-oikeuden ? Onko itselläsi jotain sellaista jo omistettua tai tulevaa omaisuutta, josta haluat sulkea avio-oikeuden pois. Onko avio-oikeus voimassa vain avioerossa ? vaiko vain silloin kuin avioliitto purkautuu kuolemaan ?

4. Onko tarvetta muille täydentäville oikeustoimille
Tällaisia muita asiakirjoja saattavat olla osituksen esisopimus, testamentti, elatussopimus tai edunvalvontavaltakirja.
Käänny puoleemme – teemme sopimuksenne kuntoon.