All posts by admin

Lakiluotsit avaa toimistovastaanoton Jämsään

Lakiluotsit laajentaa toimintaansa ja avaa toimistovastaanoton Jämsään. Jämsän alue kehittyvänä keskuksena on luonnollinen paikka uudelle vastaanotolle.  Jämsästä palvelelemme asiakkaita oikeudenkäynneissä niin Keski-Suomen käräjoikeudessa kuin Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Erityisesti riitajuttujen vaativat oikeudenkäynnit ovat leipälajiamme. Näitä meillä hoitaa erityisesti varatuomari Mikael Juujärvi.

Meillä on myös  vahva perintö- ja perheoikeudellinen osaaminen ja toivotamme myös nämä asiakkaat tervetulleeksi. Vuodesta 1994 alkaen olemme laatineet tuhansissa jutuissa niin perinnönjaoissa, perukirjoituksissa kuin myös osituksissa. Velkajärjestelyjen ja saneerausmenettelyjen hoitajina olemme toimineet lakien voimaantulosta (1993) alkaen.

Yrityksiä palvelemme ketterästi ja sovitamme toimet asiakkaiden aikataulujen mukaan. Meiltä  yritykset saa pakettihintaa mm sopimusriskien hallinnan kartoituksen.

Rikosjutuissa palvelemme niin vastaajia kuin asianomistajiakin. Varatuomari Antti Stenvall hoitaa painopistealueenaan näitä juttuja ja hänellä on laaja-alainen kokemus rikosprosessista kattaen esitutkinnan, syyttäjän työn kuin myös avustamisen tuomioistuimessa.

Jämsässä toimistomme on Lukkoilantie 4:ssä. Samassa talossa on toiminut Maistraatti ja nykyäänkin siellä on Jämsän Oikeusaputoimisto. Ajo-ohje Lukkoilantie 4

Tervetuloa avajaiskahveille keskiviikkona 15.2.2017 klo 10-13.                   Lue Jämsän Seudun uutinen  

Jämsässä Teitä palvelee toimistomme väki yhteystiedot tässä

 

 

 

 

 

 

 

Selvästi alle puolet ensimmäisistä avioliitoista päättyy avioeroon – avioehto voi olla tarpeen

Tilastokeskuksen mukaan selvästi alle puolet ensimmäisistä avioliitoista päättyy avioeroon

Todennäköisyys, että ensimmäinen avioliitto päättyy eroon, on pysynyt samalla tasolla viime vuosina. Vuoden 2014 avioeronneisuuden mukaan ensimmäinen avioliitto päättyy eroon 39 prosentin todennäköisyydellä.

Vuonna 2014 avioeroon päättyneitä avioliittoja, joissa kumpikin puolisoista oli ensimmäisessä avioliitossaan, oli 68 prosenttia kaikista avioeroista. Osuus pysyi ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 1990 vastaava prosenttiosuus oli vielä 80. Eroon päättyneitä avioliittoja, joissa liitto oli kummankin toinen, oli 11 prosenttia vuonna 2014.

Avioehtosopimuksen sisältö kannattaa aina miettiä hyvissä ajoin etukäteen – monesti jo ennen avioliiton solmimista. Perusteellisella suunnittelulla ymmärrätte mitä sopimuksesta seuraa ja sen, että sopimus varmasti soveltuu omaan tarkoitukseesi ja vastaa toiveitanne.

Suunnittelussa kannattaa huomioida:

1. Lähtökohtatilanne
Avaa puolisosi kanssa keskustelu mahdollisista tämän hetken tuloeroista ja onko tämä huomioitava avioehtosopimuksessa tai jollakin muulla asiakirjalla.

2. Tulevaisuuden muutokset
Miten hoidatte talousasianne, jos toinen jää kotiin lasten kanssa tai joutuu työttömäksi. Entä mitä tapahtuu sitten kun hän palaa opiskelemaan tai perustaa yrityksen.

3. Tavoitteet
Ketä tai mitä haluat avioehtosopimuksella turvata ? Missä tilanteissa haluat poissulkea avio-oikeuden ? Onko itselläsi jotain sellaista jo omistettua tai tulevaa omaisuutta, josta haluat sulkea avio-oikeuden pois. Onko avio-oikeus voimassa vain avioerossa ? vaiko vain silloin kuin avioliitto purkautuu kuolemaan ?

4. Onko tarvetta muille täydentäville oikeustoimille
Tällaisia muita asiakirjoja saattavat olla osituksen esisopimus, testamentti, elatussopimus tai edunvalvontavaltakirja.
Käänny puoleemme – teemme sopimuksenne kuntoon.